نظارت بر عملیات اجرایی درب ورودی وپیرامونی دانشگاه خوارزمی در شهر مهستان

  • صفحه اصلی
  • اخبار
  • نظارت بر عملیات اجرایی درب ورودی وپیرامونی دانشگاه خوارزمی در شهر مهستان

مطالعات مکان‌یابی برای شهر مهستان در سال ۱۳۶۶ به مهندسین مشاور واگذار گردید که محور کرج قزوین به عنوان اولین اولویت و مستعدترین محور توسعه تشخیص داده شد.در سال ۱۳۶۷ مطالعات شهر مهستان در سه زمینهٔ پیش نیاز، راهبردی و طرح جامع به مهندسین مشاور شهرساز (به عنوان مهندس مشاور مادر و هماهنگ‌کننده) واگذار گردید. هم‌زمان مطالعات حمل و نقل (درون‌شهری و برون‌شهری) و تأسیسات شهر با مهندسین مشاور دیگر آغاز گردید و با استناد به آمار و اطلاعات مختلف، تهیهٔ مدل‌های گوناگون پیش‌بینی جمعیت و اشتغال سرانجام الگوهای پیشنهادی توسعه شهر تهیه و ارائه گردید. الگوی پیشنهادی شهرسازی با الگوها و گزینه‌های پیشنهادی مشاوران حمل و نقل و تأسیسات شهری مطابقت داده و با تغییراتی الگوی نهایی توسعه شهر تعیین گردید. الگوی توسعه شهر با وضعیت جغرافیایی و کالبدی اراضی شهر جدید و اطراف آن تلفیق گردید و بر اساس اهداف و معیارهای کلی طراحی، طرح مقدماتی و طرح جامع شهر مهستان تهیه شد.

شرکت مهندسین مشاور اطلاعات مکانی فام زیر ساخت بعنوان ناظر بر عملیات اجرای بخش معماری ،تاسیسات مکانیکی وبرقی درب ورودی ونگهبانی ومحوطه سازی سردرب والاح وتکمیل دیوار پیرامونی دانشگاه خوارزمی کرج در شهر مهستان برای شرکت عمران شهر مهستان انجام وظیفه می نماید.

 

 

 

پیام بگذارید