خدمات فنی و مهندسی

صدور خدمات فنی و مهندسی

مهندسین مشاور فام زیرساخت با استفاده از نیروهای متخصص در زمینه‌های مختلف آمادگی ارائه خدمات طراحی، مدیریت، تدارکات، اجرا و یا طرح و ساخت را به متقاضیان خارج از کشور را دارا می‌باشد.