بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

حضور موثر و مداوم در بازارهای صادراتی به منظور توسعه اقتصادی بنگاه های تولیدی نیازمند مطالعه و تدوین استراتژی های مناسب، داشتن نقشه راه و برنامه ای جامع با در نظرگرفتن پتانسیل های موجود و شرایط بازار هدف می باشد در این راستا مهندسین مشاور فام زیرساخت با توجه به کادر مجرب و توانمند خود توانایی ارائه خدمات مشاوره تجاری به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داخلی را دارا می باشد. 

خدمات مشاوره در سطوح مختلف قابل ارایه است و می تواند شامل مجموعه کامل یا بخش هایی هماهنگ و مکمل از مراحل زیر باشد:

  • مطالعه و شناسایی بازارهای هدف محصولات تولیدی
  • مشاوره و راهنمایی در زمینه شناخت فرهنگی و اجتماعی کشور هدف
  • بررسی استاندارهای مورد نیاز برای صادرات محصولات تولیدی در کشورهای هدف
  • طرح ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی به منظور رقابت در بازارهای جهانی
  • مطالعه و ارائه طرح در زمینه راه اندازی خط تولید محصولات پیشنهادی به منظور صادرات
  • آموزش کاربردی صاردات، استانداردها، الزامات حقوقی و مالی