توسعه ویکپارچه سازی ساختمان فن آوری اطلاعات شرکت گاز

افزايش كارايي و اثربخشي فرآيندهاي توليد، ثبت، پردازش و جريان مستمر اطلاعات در ارتقاء سطح كارايي و اثربخشي اركان مديريتي و اجراي توسعه ICT در صنعت، ارتقاء سطح دانش و توسعه مهارت‌هاي علمي و عملي فعالان این عرصه و تقويت زيرساختارهاي آن، حمايت از ايجاد و توسعه كاربردها و فن‌آوري‌هاي مبتني بر تکنولوژی در داخل كشور با استفاده از توان بخش خصوصي و توسعه مزيت‌هاي اقتصادي، تجاري و رقابتي صنعت با بكارگيري دانش و فن‌آوري‌هاي نوین از جمله اهداف تدوين شده براي توسعه و كاربري IT در صنعت نفت و گاز در برنامه جامعه فن آوري اطلاعات كشور است كه رسيدن به آن نيازمند برنامه هاي اصولي است.مدیریت منطقه 4 عملیات انتقال گاز ایران ،پروژه توسعه ویکپارچه سازی ساختمان فن آوری اطلاعات ومدیریت بحران مجتمع شهید باقری مشهد را به شرکت مهندسین مشاور فام زیر ساخت محول نموده است.

پیام بگذارید