حدنگاری پلاک‌های ثبتی اصلی غرب استان مازندران_ قله دماوند