چشم انداز

نزدیک به دو دهه از اولین نشست مؤسسان شرکت مهندسین مشاور فام‌زیرساخت می‌گذرد و در این دوران شرکت با پیوستن به جوامع معتبر داخلی و خارجی با بیش از دو هزار عضو حقیقی، شرکت در کنفرانس‌های علمی و تخصصی، تولید نشریات علمی و ارائه صدها مقاله علمی و حضور در مجامع علمی و فنی داخلی و بین‌المللی توانسته جایگاه مناسبی در زمینه خدمات مشاوره در توسعه کشور داشته باشد. اکنون رسالت همه ما برای تداوم و توسعه این خانواده بزرگ فنی، علمی، بازرگانی و صنعتی یاری و همبستگی حرفه‌ایی می‌باشد. برای تحقق این مهم، سند راهبردی پیشنهادی شرکت مهندسین مشاور فام‌زیرساخت با توجه به برنامه استراتژیک فصل دوم آن، به شرح زیر است:

 • اولین شرکت جنرال (دارا بودن تمامی تخصص‌های مهندسی)
 • تدوین سند راهبردی آتی توسعه کاربردی، راهبردی، تحقیقاتی و توسعه‌ای در زمینه‌های جدید فنی، اقتصادی، اجتماعی و اجرایی مطابق با نیازهای اخیر کشور
 • توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و حضور در جوامع بین‌المللی
 • تامین منابع مالی‌و اقتصادی طرح‌ها و پروژه‌های داخلی با توجه به نیاز فعلی کشور به رونق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
 • تشکیل کنسرسیوم‌های خدمات مهندسی و اخذ نمایندگی کمپانی‌های معتبر جهانی
 • ایجاد کمیته‌ها و سمینارهای تخصصی و ارائه مقالات علمی، متناسب با نیازهای صنعت در کشور
 • توسعه و به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی بازاریابی مناسب
 • برنامه‌ریزی جهت برگزاری کنفرانس‌های داخلی و بین‌المللی
 • مشارکت با پیمانکاران نمونه داخلی به منظور توسعه دستاوردهای فنی- اجرایی شرکت
 • ارتباط با دانشگاها و هیات‌های علمی به منظور تعریف پروژه‌های تحقیقاتی و تنظیم واحدهای آموزشی تخصصی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری متناسب با نیازهای اخیر صنعت در کشور
 • تهیه استانداردهای طراحی، اجرایی، فنی، قراردادی، ایمنی و نظارت با توجه به آموخته‌های نوین شرکت در اجرای پروژه‌های فوق‌تخصصی
 • ایجاد بستر و شرایط لازم جهت شناسایی فناوری‌های روز دنیا و واردات آن‌ها به کشور
 • تامین مکان مناسب، تجهیزات و تامین بودجه توسعه شرکت با توجه به گستردگی اهداف برنامه‌های فصل جدید سند‌راهبردی شرکت

انتشار خبرنامه و نشریه‌های تخصصی- پژوهشی