نصب تابلو اطلاع رسانی پارک حاشیه ای در منطقه 3

مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای معابر شهر تهران یکی از برنامه های معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران است که هدف از اجرای آن، مدیریت تقاصای سفر، ساماندهی ترافیکی معابر، عدالت در دسترسی به جای پارک، جلوگیری از تخلفات ساکن و پارک دوبل و کاهش ترافیک خودروهای سرگردان خواهان جای پارک می باشد. شرکت فام زیر ساخت بعنوان مجری هشت منطقه از شهر تهران در اجرای پارک هوشمند حاشیه ای شناخته می شود. براساس قرارداد فیمابین شهرداری تهران وشرکت مهندسین مشاور فام زیر ساخت مقرر است در معابر تعریف شده فضای پارک حاشیه ای مشخص وپس از نصب تابلو وخط کشی نسبت به اجرای قسمت دوم طرح اقدام شود. در همین راستا شرکت فام زیر ساخت در معبر میرداماد تابلوهای اطلاع رسانی سیستم برداشت هوشمند پارک حاشیه ای را نصب نموده است.

پیام بگذارید