شرکت

ايجاد اولين خط توليد کنتورهای هوشمند

تاریخ خبر: دوشنبه، ۰۱ مرداد ۱۳۹۷ ۲۰:۱۵

ايجاد اولين خط توليد کنتورهای هوشمند در کشور با سرمايه گذاری خارجی

ايجاد اولين خط توليد کنتورهای هوشمند

نویسنده:

روابط عمومی شرکت فام زیرساخت

منبع خبر:

تعداد بازدید:

1631