شرکت

برگزاری نشست بررسی فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال شرکت فام زیرساخت در حوزه ICT

تاریخ خبر: چهارشنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۶ ۱۱:۲۰

برگزاری نشست بررسی فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال شرکت فام زیرساخت در حوزه ICT

برگزاری نشست بررسی فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال شرکت فام زیرساخت در حوزه ICT

به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات، با توجه به نقش آفرینی حوزه ICTبه عنوان پیشران توسعه و قابلیت های فرابخشی ، شتابدهنده، توانمندساز، بهینه ساز و زودبازده در تمامی زمینه ها و لزوم توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه و در راستای طرح تکاپو جلسه ای با حضور مهندس مرتضوی مدیرکل ICT و برخی از مدیران دستگاه های اجرایی و شرکت سرمایه گذاری فام زیرساخت جهت ارائه طرح های سرمایه گذاری در محل سالن جلسات استانداری برگزار گردید.

در این جلسه مقرر گردید طی جلسات کارشناسی بین شرکت فام زیرساخت و دستگاه های اجرایی متقاضی،روند سرمایه گذاری انجام گیرد.

نویسنده:

روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:

3700