شرکت

انعقاد قرارداد سرمايه گذاری

تاریخ خبر: دوشنبه، ۰۱ مرداد ۱۳۹۷ ۲۰:۱۰

انعقاد قرارداد سرمايه گذاری با استانداران کشور در خصوص صنعت IT و ICT

انعقاد قرارداد سرمايه گذاری

نویسنده:

روابط عمومی شرکت فام زیرساخت

منبع خبر:

تعداد بازدید:

1980