شرکت

بیش از یک دهه از اولین نشست مؤسسان شرکت مهندسین مشاور فام زیرساخت می گذرد, هدف این مجموعه, قرار گرفتن در رنکینگ ده شرکت برتر مهندسی مشاور در ایران, افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی, جذب سرمایه و مشارکت با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در توسعه و تولید صنایع فن آور و دانش بنیان و حضور پر رنگ و تاثیرگذار در گام اول در منطقه و بازار پانصد میلیونی اطراف ایران و در گام دوم حضور همه جانبه در کشورهای دیگر و من جمله کشورهای پیشرو خواهد بود.

شرکت مهندسین مشاور فناوری اطلاعات مکانی فام زیرساخت

مجموعه فام زیرساخت بعنوان یک مجموعه تاثیرگذار سعی نموده با حضوری موثر در فعالیت های صنفی, قدمی موثر در تنقیه قوانین و مقررات حوزه های کارفرمائی و مهندسی در جهت توسعه همه جانبه مهندسی در کشو بر دارد. حضور در نزدیک به 40 جوامع, صنف, اتاق بازرگانی و تشکیل و حضور در ده ها کارگروه با بخش دولتی, سعی نموده با حضوری پر رنگ در عرصه داخلی و خارجی بتواند در پویائی فضای کسب و کار تلاش نموده و هم بتواند قدمی در توسعه و افزایش روابط استاندارد فیمابین کشور عزیزمان با تمامی کشورها در عرصه بین المللی بردارد.

شرکت
فام فام

مهندسین مشاور فام زیرساخت با هدف ایجاد اشتغال، هم افزائی و همکاری با پژوهشگران، متخصصین و مهندسان جوان و جویای نام، با نیت آبادانی و خدمت به کشور در نظر دارد با پیوند مهندسی و اقتصاد و با ایجاد کارگروه های تخصصی جوان، متعهد و تلاشگر و اخذ نظرات مشورتی از بزرگان، بتواند در مطالعات، طراحی، تحقیقات، پژوهش، نظارت و اجرای انواع پروژه های مختلف در علوم مهندسی، اقتصاد و توسعه ملی نقشی پررنگ داشته باشد. از این رو دست تمامی دست اندرکاران، مهندسان، مدیران و جویندگان کار در جهت همکاری و هم افزائی به گرمی می فشارد.